Blue Flower

 Wij willen een deel van de opbrengsten die wij ontvangen vanuit onze ideële kringloopwinkel “De Werf” besteden aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven die gedragen worden door de Vordense bevolking. Wij stellen hiervoor dit jaar een substantieel bedrag beschikbaar. De spelregels vindt u hieronder.

Sponsorverzoeken kunnen tot uiterlijk 06 april worden ingediend. U ontvangt van ons een bericht van ontvangst. U wordt, indien uw sponsorverzoek geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, uitgenodigd op onze meimarkt (25 mei) om te vernemen welk bedrag u gaat ontvangen. Indien wij uw sponsorverzoek niet honoreren delen wij u dat mee in de 2e week van mei.

 Spelregels:

1.      Verzoeken moeten uiterlijk 06 april a.s. worden ingediend via het volgende email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.      Verzoeken moeten ten goede komen aan maatschappelijke of culturele organisaties/verenigingen

die een sterke binding hebben met de voormalige gemeente Vorden of waarvan de doelstellingen ten goede komen aan inwoners van de voormalige gemeente Vorden.

3.      Wij geven geen subsidies aan particulieren, sportverenigingen en buurtverenigingen tenzij het aangevraagde sponsorgeld wordt gebruikt voor specifieke acties die ten doel hebben de Vordense gemeenschap een positieve impuls te geven.

4.      Sponsorgelden worden niet eerder uitgekeerd dan nadat de betreffende factuur wordt overlegd en/of het betreffende feit zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Wij behouden ons het recht voor bij individuele sponsorverzoeken aanvullende voorwaarden te stellen.

5.      Sponsorgelden worden alleen uitgekeerd voor het aangevraagde doel. Als blijkt dat voor het betreffende doel een lager bedrag is benodigd, dan wordt het sponsorbedrag automatisch verlaagd tot dit bedrag. Als uw sponsorverzoek niet voor 100% is ingewilligd, dan ontvangt u een evenredig percentage van het verlaagde bedrag.

6.      Sponsorgelden moeten uiterlijk 31-12-2019 zijn opgevraagd. Indien deze niet zijn opgevraagd voor die datum komt de toezegging te vervallen tenzij (na overleg met het bestuur) een andere afspraak is gemaakt.

7.      Wij willen u verzoeken indien de aangevraagde sponsoractie om welke reden dan ook niet       doorgaat, dit aan ons te melden

 

Bij de aanvraag moet worden vermeld:

·        Naam en contactgegevens aanvrager

·        Naam en adres organisatie/vereniging

·        Doel sponsorverzoek

·        Bedrag

·        Argumentatie en financiële onderbouwing

 

Wij horen graag van u.